Reparatie, schade en onderhoud

 1. Richtlijnen autofabrikant
 2. APK
 3. Ruitschade
 4. Overige schade
 5. Inbraak en diefstal
 6. Pech onderweg
 7. Vervangend vervoer
 8. Verzekering
 9. Banden
 10. Defecte kilometerteller

Richtlijnen autofabrikant
Laat de auto repareren en onderhouden conform de richtlijnen van de autofabrikant. Informatie over de onderhoudsinterval vindt u in het instructie- en onderhoudsboekje van de auto. U kunt bij uw dealer een afspraak maken voor onderhoud of reparatie. Alvorens tot het uitvoeren van de werkzaamheden over te gaan, dient de reparateur met Voorstad Autolease contact op te nemen.

Het is noodzakelijk zelf regelmatig uw olie te pijlen en indien nodig bij te vullen. Controleer tevens de bandenspanning regelmatig. De kosten voor het tussentijds bijvullen van vloeistoffen en voor het wassen, reinigen, parkeren, tolheffing, verkeersovertredingen etc. zijn niet voor rekening van Voorstad Autolease.

APK
Afhankelijk van de brandstofsoort moet uw auto drie of vier jaar na de op het kenteken vermelde datum van uitgifte voor het eerst APK worden gekeurd. Vervolgens moet de APK jaarlijks of tweejaarlijks worden uitgevoerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten keuren van uw auto. Indien u de APK-keuring combineert met een onderhoudsbeurt bespaart u tijd en moeite.

U kunt de auto tot twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan verlengd. Laat u de auto meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK vervaldatum.

Ruitschade
Bij vervanging van ruiten dient u een schademelding te sturen naar de schadeafdeling van Voorstad Autolease. Hier kunt u uw ruitschade melden. Ruiten mogen alleen worden vervangen en/of gerepareerd door een door Voorstad Autolease te bepalen reparateur.

Onze Alarmservice is 24 uur per dag bereikbaar of bel Voorstad Autolease +31 (79) 341 55 53. Indien de voorruit hersteld kan worden, dan wordt er geen eigen risico doorberekend. Bij vervanging van een ruit verlaagt de verzekeringsmaatschappij van Voorstad Autolease, evenals de meeste andere maatschappijen, het eigen risico met € 75,–.

Overige schade
Iedere schade aan de leaseauto dient u zo snel mogelijk aan Voorstad Autolease kenbaar te maken. Tevens dient u het Europese schadeformulier aan voor- èn achterzijde volledig in te vullen en dit binnen 48 uur aan Voorstad Autolease toe te sturen. Klik hier om het schadeformulier te downloaden. Wanneer er een tegenpartij bij de aanrijding is betrokken vult u met hem/haar de voorzijde van het formulier ter plaatse in. De aansprakelijkheid wordt aan de hand van deze gezamenlijke verklaring bepaald. Vult u de voorzijde dus direct zorgvuldig en compleet in. De achterzijde kunt u later op een voor u rustig moment invullen.

Het is van belang namen en adressen van zoveel mogelijk getuigen (ook van eventuele familieleden) te noteren. Bij letselschade, grote materiële schade of bij discussie over de toedracht moet de politie worden gewaarschuwd. Ook bij parkeerschade met een onbekend gebleven tegenpartij, bij vandalismeschade, bij inbraakschade of bij (poging tot) diefstal dient u een proces-verbaal op te laten maken. Dat kan ook online via www.politie.nl/aangifte.

Mocht de auto (en/of aangekoppelde aanhanger) niet meer rijdbaar zijn dan kunt u direct contact opnemen met onze alarmcentrale. Zij verzorgen de berging en vervoer van de inzittenden.

Inbraak
Bij inbraak doet u aangifte bij de plaatselijke politie. Dit kan ook online via www.politie.nl/aangifte en bij Voorstad Autolease +31 (0)79 341 55 53 of onze alarmcentrale. Vervolgens stuurt u de ´kennisgeving van aangifte´ samen met een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier, de aankoopnota´s van eventueel ontvreemde prive-accessoires en het frontje* van uw gestolen navigatiesysteem naar: Voorstad Autolease, Postbus 626, 2700 AP Zoetermeer.

*Een afneembaar frontje dient u altijd te verwijderen. Schade wordt niet uitgekeerd wanneer u dit frontje na inbraak niet kunt overleggen. Ook wanneer u kostbare spullen, zoals een mobiele telefoon of een laptop, duidelijk zichtbaar in de auto achterlaat, dan wordt de schade aan de auto niet uitgekeerd. Schade die de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert, wordt verhaald op de contractant.

Bent u uw kentekenbewijs kwijt of is het gestolen? Laat dan Voorstad Autolease een vervangend kentekenbewijs aanvragen. Op het nieuwe kentekenbewijs zal de duplicaat code met één worden verhoogd. Voorstad Autolease stuurt het nieuwe kentekenwijs naar de berijder.

Autodiefstal
Wanneer de auto gestolen is belt u direct het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) +31 (0)71-3641777. Via het VbV worden gestolen voertuigen direct in het diefstalregister van de politie geplaatst. Belt u daarna direct met Voorstad Autolease +31 (0)79 341 55 53 of onze alarmcentrale.

Pech onderweg
Is hulpverlening in uw leasecontract opgenomen en heeft u te maken met immobiliteit ten gevolge van een technisch probleem, schade aan de auto of diefstal van de auto? Vraag dan assistentie bij Voorstad Autolease +31 (0)79 – 341 55 53 of onze alarmcentrale.

Na uw melding wordt direct hulp worden geboden. Er wordt gekeken of de auto ter plaatse kan worden gerepareerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de auto weggesleept en wordt er, afhankelijk van het leasecontract, direct een vervangende auto voor u geregeld.

Vervangend vervoer
Vervangend vervoer dient altijd met toestemming vooraf van Voorstad Autolease +31 (0)79 079 – 341 55 53 of onze alarmcentrale te worden ingezet. Afhankelijk van de voorwaarden in het leasecontract wordt de huurauto wel of niet aan de contractant doorbelast. Belangrijk is dat wanneer de huurauto wordt ingeleverd, deze onmiddellijk wordt afgemeld bij de desbetreffende verhuurmaatschappij. Tot het moment van afmelding blijft de berijder en/of contractant verantwoordelijk, ook voor de eventuele kosten van niet tijdig afmelden.

Verzekering
Indien de leaseauto door Voorstad Autolease is verzekerd, dan is dit vrijwel altijd op basis van een allrisk polis. Om een perfecte service te kunnen garanderen heeft Voorstad Autolease een verzekeringspakket samengesteld dat bestaat uit:

 • WA-dekking tot € 2.250.000,– per schadegeval;
 • Volledige casco dekking;
 • POI, Personen Ongevallen Verzekering;
 • Dekking: € 10.000,– bij overlijden en € 20.000,– bij blijvende invaliditeit;
 • Optioneel SVI ,Schade verzekering inzittende;
 • Rechtsbijstand;
 • Europa dekking, groene kaart.

Heeft u een kopie van uw groene kaart nodig klik dan hier.

Schade die u met een aanhanger of caravan die aan uw auto is gekoppeld aan derden veroorzaakt, wordt door de verzekering van de auto vergoed. De cascoverzekering van uw aanhanger of caravan dient u zelf te verzorgen.

Banden
In uw leasecontract kunt u voor aanvang van het contract  tegen geringe meerkosten winterbanden opnemen. De kosten van de winterbanden, het omwisselen en het opslaan zijn dan inbegrepen in de leaseprijs. Controleer uw bandenspanning wanneer de banden nog koud zijn. Laat onderhoud uitvoeren volgens de fabrieksvoorschriften.

Defecte kilometerteller
Zijn er problemen met de kilometerteller? Dan dient dit samen met de laatst bekende stand onmiddellijk aan Voorstad Autolease te worden gemeld. De bestuurder wordt verzocht alle gereden kilometers met een defecte kilometerteller schriftelijk of per e-mail aan Voorstad Autolease op te geven.