Belangrijk te weten

 1. Aflevering leaseauto
 2. Inleveren leaseauto
 3. Wijziging bestuurder of adres
 4. Accessoires
 5. Buitenland
 6. Brandstofpas
 7. Kilometerregistratie
 8. Bedrijfsregelingen

Aflevering leaseauto
Bij het in ontvangst nemen van uw leaseauto dient u een afleveringsformulier te ondertekenen. Controleert u in ieder geval de kilometerstand, de juiste afleverdatum, de meegeleverde opties en accessoires en het aantal sleutels.

Inleveren leaseauto
De inlevering van uw leaseauto, of deze al dan niet wordt vervangen door een auto van Voorstad Autolease, dient te allen tijde in overleg met Voorstad Autolease plaats te vinden.
Wanneer u bij de inlevering aanwezig bent zal samen met u een inleverformulier worden ingevuld waarop de kilometerstand genoteerd wordt en eventuele schades worden aangetekend. De definitieve inname vindt altijd plaats ten kantore van Voorstad Auto Lease, dus ook de vaststelling van eventuele schades.

Wij verzoeken u eventueel aanwezige schades op uw auto vóóraf aan Voorstad Autolease te melden door middel van een schadeaangifteformulier. Schades die worden geconstateerd bij inlevering kunnen niet meer worden geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij van Voorstad Autolease.

Bij inlevering dienen overhandigd te worden:

 • Kenteken deel 1A en 1B  ( of de kentekencard )en indien de auto APK-gekeurd is het keuringsbewijs;
 • Alle meegeleverde sleutels;
 • Onderhoudsboekje en handleidingen van de auto en accessoires;
 • Brandstofpas (indien van toepassing);
 • Eventueel niet vast gemonteerde accessoires die in het leasecontract zijn opgenomen (zoals bijv. trekhaakkogel, dakdragers enz.)

Indien het kentekenbewijs en/of de reservesleutel niet kan worden overlegd zullen de kosten die hierdoor ontstaan aan lessee in rekening worden gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van privéaccessoires, op een dusdanige manier dat er géén gevolgschade ontstaat. Voor eventuele privéaccessoires die u niet verwijdert, wordt geen compensatie gegeven.

Wijziging bestuurder of adres
Eindverantwoordelijk voor het gebruik van de leaseauto is de lessee ofwel de contractant van Voorstad Autolease. Zij geeft toestemming wie er gebruik mag maken van de auto en kan u daar ook het beste over informeren. Tussentijdse wijziging van de vaste bestuurder en/of adreswijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven of via deze website.  Link naar wijzigen berijders gegevens

Accessoires
Accessoires mogen voor eigen rekening worden gemonteerd, maar bij verwijdering van deze accessoires mag geen schade aan de auto zichtbaar zijn. Accessoires die in de leaseprijs zijn opgenomen mogen nooit worden verwijderd.

Tot een bedrag van € 450,– excl. BTW zijn de privéaccessoires gratis mee te verzekeren. Wel dient dan vooraf een kopie van de aankoopnota bij ons aanwezig te zijn. De uitkering vindt plaats onder aftrek van het btw-bedrag. Mocht het totaalbedrag van de accessoires boven de € 450,– excl. btw uitkomen, dan is dit vooraf tegen een beperkt tarief te verzekeren. Voormelde is alleen van toepassing wanneer de verzekering van de auto is opgenomen in het leasecontract. Alleen accessoires die vast in of aan de auto zijn gemonteerd zijn mee te verzekeren (mobiele telefoons en losse navigatiesystemen dus niet).

Gebruik in het buitenland
Met betrekking tot de auto zijn alle kosten van vervangend vervoer en hulpverlening afgedekt mits deze componenten zijn opgenomen in uw leasecontract. Wel verdient het aanbeveling een persoonlijke reis- en of bagageverzekering af te sluiten wanneer u met de auto naar het buitenland gaat.

Indien er geen hulpverlening of vervangend vervoer in uw leasecontract is opgenomen dan dient u zich voor het gebruik van de auto in het buitenland te verzekeren voor het repatriëren van de auto. Een voorbeeld van zo’n verzekering is de Internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB.

Kleine direct noodzakelijke reparaties in het buitenland (tot een bedrag van ongeveer € 200,–) kunt u direct laten uitvoeren. De kosten hiervan kunt u bij Voorstad Autolease declareren na overleggen van de originele nota. Bij grotere reparaties dient altijd vooraf toestemming gevraagd te worden aan Voorstad Autolease.

In diverse landen gelden specifieke uitrustingseisen. Bijvoordbeeld: verbanddoos; gevarendriehoek; veiligheidshesje; reservelampjes; brandblusser; winterbanden etc.

Brandstofpas
U kunt bij Voorstad Autolease een auto inclusief gebruik van een Tank Card leasen. Met de Tank Card kunt u motorbrandstoffen afreken in Nederland en afhankelijk van het kaartype ook in het buitenland. De Tank Card is ook voor een tijdelijke auto te gebruiken. Bij iedere tankbeurt (met uitzondering van het tanken van vervangende auto’s) dient u de juiste kilometerstand in te vullen.

Bij verlies of diefstal van de pas moet u dit onmiddellijk doorgeven aan Voorstad Autolease. De pas zal dan door Voorstad Autolease worden geblokkeerd.

Indien u te vaak een onjuiste pincode invoert, dan kunt u met uw pas bij het betreffende station 24 uur niet meer tanken. Bij andere tankstations kunt u uw pas gewoon blijven gebruiken. Pincodes zijn om veiligheidsredenen niet telefonisch opvraagbaar maar uitsluitend schriftelijk.  Meer weten over de voordelen van een brandstofpas kijk op www.travelcard.nl

Kilometerregistratie
Ter voorkoming van de eventuele bijtelling is het noodzakelijk dat u kunt aangetonen dat de auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometers privé is gebruikt. Het nauwkeurig bijhouden van een sluitende kilometerregistratie is hiervoor essentieel. Op verschillende internetsites kunt u registratieformulieren en –systemen downloaden. Ook kunnen wij voor u een Blackbox inbouwen die u kunt meeleasen.

Bedrijfsregelingen
Heeft u vragen over eventuele voor uw bedrijf geldende regelingen? Neemt u dan contact op met de voor de leaseauto’s verantwoordelijke persoon binnen uw bedrijf.